Khoan Pin MT062SK2N

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật
thép 10mm 
gỗ 21mm 
vít gỗ 5.1 x 38mm 
Tốc độ không tải
cao 0-1,000
thấp 0-350
Lực vặn tối đa
cứng / mềm 18 / 13N.m
Tổng chiều dài: 203mm 
Trọng lượng tịnh: 1.3kg 

Thông số kỹ thuật
thép 10mm 
gỗ 21mm 
vít gỗ 5.1 x 38mm 
Tốc độ không tải
cao 0-1,000
thấp 0-350
Lực vặn tối đa
cứng / mềm 18 / 13N.m
Tổng chiều dài: 203mm 
Trọng lượng tịnh: 1.3kg