Khoan Pin MT063SK2N

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật
thép 10mm (3/8")
gỗ 24mm (15/16")
vít gỗ 5.1 x 63mm (3/16" x 2-1/2")
Tốc độ không tải
cao 0-1,000
thấp 0-350
Lực vặn tối đa
cứng / mềm 21 / 14N.m
Tổng chiều dài: 203mm (8")
Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.1lbs)

Thông số kỹ thuật
thép 10mm (3/8")
gỗ 24mm (15/16")
vít gỗ 5.1 x 63mm (3/16" x 2-1/2")
Tốc độ không tải
cao 0-1,000
thấp 0-350
Lực vặn tối đa
cứng / mềm 21 / 14N.m
Tổng chiều dài: 203mm (8")
Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.1lbs)