Khoan pin MT065SK2N

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

thép 13mm

gỗ 28mm

vít gỗ 6,0 x 75mm

Tốc độ không tải

cao 0-1,300

thấp 0-400

Lực vặn tối đa

cứng / mềm 30 / 16N.m

Kích thước: 225x95x255mm

Trọng lượng tịnh: 2,2kg

Thông số kỹ thuật

thép 13mm

gỗ 28mm

vít gỗ 6,0 x 75mm

Tốc độ không tải

cao 0-1,300

thấp 0-400

Lực vặn tối đa

cứng / mềm 30 / 16N.m

Kích thước: 225x95x255mm

Trọng lượng tịnh: 2,2kg