Máy Bào MT191

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 580W

Bề rộng đường bào: 82mm (3/14")

Độ sâu đường bào: 2mm (1-/16")

Tốc độ không tải: 16,000

Công suất: 580W

Bề rộng đường bào: 82mm (3/14")

Độ sâu đường bào: 2mm (1-/16")

Tốc độ không tải: 16,000