Máy cắt 4100NH2

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng cắt tối đa

0 degree : 32.5mm (1-1/4"")

45 degree : 21.5mm (7/8"")

Công suất: 1,400W

Đường kính lưỡi 110mm (4-3/8"")

Tốc độ không tải: 1200

Kích thước(LxWxH): 238x211x169mm

Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.6lbs)

Dây dẫn điện: 2.5m (8.2)"

Khả năng cắt tối đa

0 degree : 32.5mm (1-1/4"")

45 degree : 21.5mm (7/8"")

Công suất: 1,400W

Đường kính lưỡi 110mm (4-3/8"")

Tốc độ không tải: 1200

Kích thước(LxWxH): 238x211x169mm

Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.6lbs)

Dây dẫn điện: 2.5m (8.2)"