Máy cắt 4100NH3

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1,200W

Khả năng cắt tối đa

Max. cutting : 32 mm (1-1/4"")

Đường kính lưỡi: 110 mm (4-3/8"")

Tốc độ không tải: 13,000

Kích thước: 227x209x166mm

Trọng lượng: 2.9kg (6.4lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)

Công suất: 1,200W

Khả năng cắt tối đa

Max. cutting : 32 mm (1-1/4"")

Đường kính lưỡi: 110 mm (4-3/8"")

Tốc độ không tải: 13,000

Kích thước: 227x209x166mm

Trọng lượng: 2.9kg (6.4lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)