Máy Cắt MT412

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1,250W
Thông số kỹ thuật
Cắt tối đa 40mm (1-9/16")
Đường kính lưỡi: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 12,000
Kích thước: 233x216x166mm(9-1/8"x8-1/2"x6-1/2")
Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft) 

Công suất: 1,250W
Thông số kỹ thuật
Cắt tối đa 40mm (1-9/16")
Đường kính lưỡi: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 12,000
Kích thước: 233x216x166mm(9-1/8"x8-1/2"x6-1/2")
Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)