Máy Chà Nhám MT922

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 240W

Đường kính tấm đệm: 123mm (4-7/8")

Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")

Quỹ đạo / phút: 12,000

Kích thước: 127 x 123 x 142mm(5" x 4-7/8" x 5-5/8")

Trọng lượng tịnh:1.1kg (2.4lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)

Công suất: 240W

Đường kính tấm đệm: 123mm (4-7/8")

Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")

Quỹ đạo / phút: 12,000

Kích thước: 127 x 123 x 142mm(5" x 4-7/8" x 5-5/8")

Trọng lượng tịnh:1.1kg (2.4lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)