Máy Chà Nhám MT924

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 240W

Đường kính tấm đệm: 123mm (4-7/8")

Đường kính đĩa ráp: 125m (5")

Quỹ đạo / phút (opm): 12.000

Độ xộc / phút (spm): 24.000

Đường kính quỹ đạo: 2.8mm (1/8")

Kích thước: 153x123x144 mm

Công suất: 240W

Đường kính tấm đệm: 123mm (4-7/8")

Đường kính đĩa ráp: 125m (5")

Quỹ đạo / phút (opm): 12.000

Độ xộc / phút (spm): 24.000

Đường kính quỹ đạo: 2.8mm (1/8")

Kích thước: 153x123x144 mm