Máy cưa kiếm JR3050T

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1,010W

Thông số kỹ thuật

Ống 90mm (3-1/2"")

Gỗ 90mm (3-1/2"")

Độ xọc: 28mm (1-1/8"")

Độ xọc / phút: 0-2,800

Kích thước: 452 x 97 x 170mm(17-3/4"" x 3-13/16"" x 6-11/16"")

Trọng lượng tịnh: 3.3kg (7.3lbs)

Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)"

Công suất: 1,010W

Thông số kỹ thuật

Ống 90mm (3-1/2"")

Gỗ 90mm (3-1/2"")

Độ xọc: 28mm (1-1/8"")

Độ xọc / phút: 0-2,800

Kích thước: 452 x 97 x 170mm(17-3/4"" x 3-13/16"" x 6-11/16"")

Trọng lượng tịnh: 3.3kg (7.3lbs)

Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)"