Máy cưa kiếm JR3070CT

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1,510W

Thông số kỹ thuật

Ống 130mm (5-1/8"")

Gỗ 255mm (10"")

Độ xọc: 32mm (1-1/4"")

Độ xọc / phút: 0-2,800

Kích thước: 485 x 99 x 181mm(19-1/8"" x 3-7/8"" x 7-1/8"")

Trọng lượng tịnh: 4.6kg (10.0lbs)

Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)"

Công suất: 1,510W

Thông số kỹ thuật

Ống 130mm (5-1/8"")

Gỗ 255mm (10"")

Độ xọc: 32mm (1-1/4"")

Độ xọc / phút: 0-2,800

Kích thước: 485 x 99 x 181mm(19-1/8"" x 3-7/8"" x 7-1/8"")

Trọng lượng tịnh: 4.6kg (10.0lbs)

Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)"