Máy Cưa Kiếm MT450

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1010W

Khả năng khoan:

Ống  :130mm

Gỗ:   255mm

Độ xọc: 28mm

Tốc độ xọc(lần/phút): 0-2,800

Kích thước: 457x98x174mm

Trọng lượng: 3.1kg

Công suất: 1010W

Khả năng khoan:

Ống  :130mm

Gỗ:   255mm

Độ xọc: 28mm

Tốc độ xọc(lần/phút): 0-2,800

Kích thước: 457x98x174mm

Trọng lượng: 3.1kg