Máy Cưa Lọng MT430

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 450W

Thông số kỹ thuật

Gỗ 55mm (2-3/16")

Thép 6mm (1/4")

Độ xọc: 26mm (1")

Độ xọc / Phút: 0-3,100

Kích thước: 219x85x191mm(8-5/8"x3-3/8"x7-1/2")

Trọng lượng tịnh: 2.5kg (5.6lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)

Công suất: 450W

Thông số kỹ thuật

Gỗ 55mm (2-3/16")

Thép 6mm (1/4")

Độ xọc: 26mm (1")

Độ xọc / Phút: 0-3,100

Kích thước: 219x85x191mm(8-5/8"x3-3/8"x7-1/2")

Trọng lượng tịnh: 2.5kg (5.6lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)