Máy Cưa Lọng MT431

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 450W

Khả năng cưa

Gỗ 65mm (2-9/16")

Thép 6mm (1/14")

Độ xọc: 18mm (11/16")

Độ xọc / Phút: 0-3,100

Kích thước: 214x75x202mm(8-3/8"x2-15/16"x8")

Trọng lượng tịnh: 1.9kg (4.2lbs)

Dây dẫn điện: 2.0 (6.6ft)

Công suất: 450W

Khả năng cưa

Gỗ 65mm (2-9/16")

Thép 6mm (1/14")

Độ xọc: 18mm (11/16")

Độ xọc / Phút: 0-3,100

Kích thước: 214x75x202mm(8-3/8"x2-15/16"x8")

Trọng lượng tịnh: 1.9kg (4.2lbs)

Dây dẫn điện: 2.0 (6.6ft)