Máy khoan 2 tốc độ DP4010

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 720W

Thông số kỹ thuật

Thép chất lượng cao 8mm 

Thép chất lượng thấp 13mm 

Gỗ chất lượng cao 25mm 

Gỗ chất lượng thấp 40mm 

Tốc độ không tải

Cao 0 - 2,900

Thấp 0 - 1,200

Kích thước: 347 x 70 x 220mm

Trọng lượng: 2.3kg 

Dây dẫn điện: 2.5m 

Công suất: 720W

Thông số kỹ thuật

Thép chất lượng cao 8mm 

Thép chất lượng thấp 13mm 

Gỗ chất lượng cao 25mm 

Gỗ chất lượng thấp 40mm 

Tốc độ không tải

Cao 0 - 2,900

Thấp 0 - 1,200

Kích thước: 347 x 70 x 220mm

Trọng lượng: 2.3kg 

Dây dẫn điện: 2.5m