Máy khoan 6411

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 450W

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tốc độ không tải: 3,000

Kích thước: 228 x 64 x 183mm(9" x 2-1/2" x 7-1/4")

Trọng lượng tịnh: 1.3kg (2.8lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)

Công suất: 450W

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tốc độ không tải: 3,000

Kích thước: 228 x 64 x 183mm(9" x 2-1/2" x 7-1/4")

Trọng lượng tịnh: 1.3kg (2.8lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)