Máy khoan 6412

Liên hệ


Mô tả :

"Công suất: 450W

Thép 10mm (3/8"")

Gỗ 25mm (1"")

Tốc độ không tải: 0 -3,000

Kích thước: 228x64x183mm(9""x2-1/2""x7-1/4"")

Trọng lượng tịnh: 1.3kg (2.9lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)"

"Công suất: 450W

Thép 10mm (3/8"")

Gỗ 25mm (1"")

Tốc độ không tải: 0 -3,000

Kích thước: 228x64x183mm(9""x2-1/2""x7-1/4"")

Trọng lượng tịnh: 1.3kg (2.9lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)"