Máy khoan 6413

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 450W

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8"")

Gỗ 25mm (1"")

Tốc độ không tải: 0-3,000

Kích thước: 234 x 64 x 183mm(9-1/4"" x 2-1/2"" x 7-1/4"")

Trọng lượng tịnh: 1.3kg (2.9lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)

Công suất: 450W

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8"")

Gỗ 25mm (1"")

Tốc độ không tải: 0-3,000

Kích thước: 234 x 64 x 183mm(9-1/4"" x 2-1/2"" x 7-1/4"")

Trọng lượng tịnh: 1.3kg (2.9lbs)

Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)