Máy khoan búa 2 tốc độ HP2051

Liên hệ


Mô tả :

"Khả năng khoan tối đa

Bê tông : 20mm

Thép : Cao 8mm

Thấp 13mm

Gỗ :Cao 25mm

Thấp 40mm

Công suất : 720W

Tốc độ không tải

Cao : 0-2,900 vòng/ phút

Thấp: 0-1,200 vòng/ phút

Tốc độ đập/phút

Cao : 0-58,000 vòng/ phút

hấp : 0 - 24,000 vòng/ phút

Tổng chiều dài : 360mm

Trọng lượng tịnh : 2,3kg

Dây dẫn điện: 4,0m

"Khả năng khoan tối đa

Bê tông : 20mm

Thép : Cao 8mm

Thấp 13mm

Gỗ :Cao 25mm

Thấp 40mm

Công suất : 720W

Tốc độ không tải

Cao : 0-2,900 vòng/ phút

Thấp: 0-1,200 vòng/ phút

Tốc độ đập/phút

Cao : 0-58,000 vòng/ phút

hấp : 0 - 24,000 vòng/ phút

Tổng chiều dài : 360mm

Trọng lượng tịnh : 2,3kg

Dây dẫn điện: 4,0m