Máy Khoan Búa MT817K

Liên hệ


Mô tả :

Công suất : 430W

Khả năng khoan:

Bê Tông: 13mm

Thép :13mm

Gỗ:   18mm

Tốc độ đập (lần/phút): 0-30,800

Tốc độ không tải(rpm): 0-2,800

Kích thước: 255x72x193mm

Trọng lượng: 1,8kg

Dây dẫn điện: 2.0m

Công suất : 430W

Khả năng khoan:

Bê Tông: 13mm

Thép :13mm

Gỗ:   18mm

Tốc độ đập (lần/phút): 0-30,800

Tốc độ không tải(rpm): 0-2,800

Kích thước: 255x72x193mm

Trọng lượng: 1,8kg

Dây dẫn điện: 2.0m