Máy Khoan búa, vặn vít dùng pin 8271DWAE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tường 8mm (5/16")

Lực đập / phút

Cao 0-19,500

Thấp 0-6,000

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 30 / 18N.m

Kích thước: 210 x 95 x 240mm

Trọng lượng tịnh: 1.6kg 

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tường 8mm (5/16")

Lực đập / phút

Cao 0-19,500

Thấp 0-6,000

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 30 / 18N.m

Kích thước: 210 x 95 x 240mm

Trọng lượng tịnh: 1.6kg