Máy khoan búa, vặn vít dùng pin DHP453SYE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 13mm 

Gỗ 36mm 

Tường 13mm 

Lực đập / phút

Cao 0-19,500

Thấp 0-6,000

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 42 / 27N.m

Kích thước: 240 x 79 x 244mm

Trọng lượng tịnh: 1.7kg

Thông số kỹ thuật

Thép 13mm 

Gỗ 36mm 

Tường 13mm 

Lực đập / phút

Cao 0-19,500

Thấp 0-6,000

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 42 / 27N.m

Kích thước: 240 x 79 x 244mm

Trọng lượng tịnh: 1.7kg