Máy khoan búa, vặn vít dùng pin DHP459SYE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 13mm 

Gỗ 36mm 

Tường 13mm 

Lực đập

Cao 0-22,500 l/p

Thấp 0-6,000 l/p

Tốc độ không tải

Cao 0-1,500 v/p

Thấp 0-400 v/p

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 45 / 25N.m

Kích thước: 192 x 78 x 256mm

Trọng lượng tịnh: 1.5kg

Thông số kỹ thuật

Thép 13mm 

Gỗ 36mm 

Tường 13mm 

Lực đập

Cao 0-22,500 l/p

Thấp 0-6,000 l/p

Tốc độ không tải

Cao 0-1,500 v/p

Thấp 0-400 v/p

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 45 / 25N.m

Kích thước: 192 x 78 x 256mm

Trọng lượng tịnh: 1.5kg