Máy khoan bua, vặn vít dùng pin DHP482RFE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng khoan

Thép / Gỗ / Tường: 13 / 38 / 13 mm

Tốc độ đập

Cao / Thấp: 0 - 28,500 / 0 - 9,000 l/p

Tốc độ không tải

Cao / Thấp: 0 - 1,900 / 0 - 600 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 62 / 36 N·m

Lực vặn khóa tối đa 54 N·m

Kích thước (L x W x H): 198x79x249mm

Trọng lượng: 1.5 kg

Khả năng khoan

Thép / Gỗ / Tường: 13 / 38 / 13 mm

Tốc độ đập

Cao / Thấp: 0 - 28,500 / 0 - 9,000 l/p

Tốc độ không tải

Cao / Thấp: 0 - 1,900 / 0 - 600 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 62 / 36 N·m

Lực vặn khóa tối đa 54 N·m

Kích thước (L x W x H): 198x79x249mm

Trọng lượng: 1.5 kg