Máy khoan búa, vặn vít dùng pin DHP484RTE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng Thép / Gỗ/ Tường: 13 / 38 / 13 mm

Tốc độ đập: Cao / Thấp: 0 - 30,000 / 0 - 7,500 l/p

Tốc độ không tải: Cao / Thấp: 0 - 2,000 / 0 - 500 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 54 / 30 N·m

Kích thước (L x W x H): 182x79x261mm

Trọng lượng: 1.6 kg

Khả năng Thép / Gỗ/ Tường: 13 / 38 / 13 mm

Tốc độ đập: Cao / Thấp: 0 - 30,000 / 0 - 7,500 l/p

Tốc độ không tải: Cao / Thấp: 0 - 2,000 / 0 - 500 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 54 / 30 N·m

Kích thước (L x W x H): 182x79x261mm

Trọng lượng: 1.6 kg