Máy khoan búa, vặn vít dùng pin HP330DWE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Thép: 10 mm

Gỗ: 21 mm

Tường: 8 mm

Tốc độ đập

Cao: 0-22,500 l/p

Thấp: 0-6,000 l/p

Tốc độ không tải

Cao: 0-1,500 v/p

Thấp: 0-400 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 24 / 12 N·m

Kích thước (L x W x H) 201x53x183mm

Trọng lượng 1.1kg

Khả năng

Thép: 10 mm

Gỗ: 21 mm

Tường: 8 mm

Tốc độ đập

Cao: 0-22,500 l/p

Thấp: 0-6,000 l/p

Tốc độ không tải

Cao: 0-1,500 v/p

Thấp: 0-400 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 24 / 12 N·m

Kích thước (L x W x H) 201x53x183mm

Trọng lượng 1.1kg