Máy khoan búa, vặn vít dùng pin HP331DSAE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Thép / Gỗ / Tường: 10 / 21 / 8 mm

Tốc độ đập

Cao / Thấp: 0 - 25,500 / 0 - 6,750 l/p

Tốc độ không tải

Cao / Thấp: 0 - 1,700 / 0 - 450 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 30 / 14 N·m

Kích thước (L x W x H) 201x66x209mm

Trọng lượng 1.1 kg

Khả năng

Thép / Gỗ / Tường: 10 / 21 / 8 mm

Tốc độ đập

Cao / Thấp: 0 - 25,500 / 0 - 6,750 l/p

Tốc độ không tải

Cao / Thấp: 0 - 1,700 / 0 - 450 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 30 / 14 N·m

Kích thước (L x W x H) 201x66x209mm

Trọng lượng 1.1 kg