Máy khoan búa, vặn vít dùng pin HP332DSAE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng khoan

Thép: 10mm

Gỗ: 28mm

Tường: 8mm

Tốc độ không tải

Cao: 0-1,500 v/p

Thấp: 0-450 v/p

Lực vặn tối đa Cứng/Mềm: 35/21N.m

Lực vặn khóa tối đa 32N.m

Kích thước 168x66x217mm

Trọng lượng 1.1 kg

Khả năng khoan

Thép: 10mm

Gỗ: 28mm

Tường: 8mm

Tốc độ không tải

Cao: 0-1,500 v/p

Thấp: 0-450 v/p

Lực vặn tối đa Cứng/Mềm: 35/21N.m

Lực vặn khóa tối đa 32N.m

Kích thước 168x66x217mm

Trọng lượng 1.1 kg