Máy khoan đa năng HR2470F/HR2470

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 780W

Khả năng khoan

Bê Tông 24 mm(15/16'')

Thép 13mm (1/2'')

Gỗ 32mm(1-1/4'')

Lực đập/phút: 0-4,5000

Tốc độ không tải: 0-1,1000

Kích thước : 370x84x214mmm(14-1/2''3-5/16''x8-3/8'')

Trọng lượng tịnh 2,9kg(6,4lbs)

Dây dẫn điện 2,5m(8,2ft)"

Công suất: 780W

Khả năng khoan

Bê Tông 24 mm(15/16'')

Thép 13mm (1/2'')

Gỗ 32mm(1-1/4'')

Lực đập/phút: 0-4,5000

Tốc độ không tải: 0-1,1000

Kích thước : 370x84x214mmm(14-1/2''3-5/16''x8-3/8'')

Trọng lượng tịnh 2,9kg(6,4lbs)

Dây dẫn điện 2,5m(8,2ft)"