Máy khoan động lực HR4013C

Liên hệ


Mô tả :

Công suẩt: 1,100W

Bê tông (với mũi T.C.T)

Khă năng tối đa: 40mm(1-9/16'')

Bê Tông (với mũi khoét kim cương)

Lực đập trên phút : 1,450-2900

Tốc độ không tải : 250-500

Kích thước:479x112x263mm 

Trọng lượng tịnh: 6,8kg(15.1lbs)

Dây dẫn điện: 5,0m(16.4lbs)"

Công suẩt: 1,100W

Bê tông (với mũi T.C.T)

Khă năng tối đa: 40mm(1-9/16'')

Bê Tông (với mũi khoét kim cương)

Lực đập trên phút : 1,450-2900

Tốc độ không tải : 250-500

Kích thước:479x112x263mm 

Trọng lượng tịnh: 6,8kg(15.1lbs)

Dây dẫn điện: 5,0m(16.4lbs)"