Máy khoan động lực HR4030C

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1,100W

Thông số kỹ thuật

Bê tông (với mũi hợp kim): 40mm (1-9/16"")

Bê tông (với mũi bịt): 118mm (4-5/8"")

Lực đập / phút: 1,300 - 2,600

Tốc độ không tải: 230 - 460

Kích thước: 413 x 107 x 247mm

Trọng lượng tịnh: 6.9kg (15.2lbs)

Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)"

Công suất: 1,100W

Thông số kỹ thuật

Bê tông (với mũi hợp kim): 40mm (1-9/16"")

Bê tông (với mũi bịt): 118mm (4-5/8"")

Lực đập / phút: 1,300 - 2,600

Tốc độ không tải: 230 - 460

Kích thước: 413 x 107 x 247mm

Trọng lượng tịnh: 6.9kg (15.2lbs)

Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)"