Máy khoan DS5000

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 750W

Khả năng khoan

Thép: 16 mm

Gỗ: 36 mm

Tốc độ không tải 600 v/p

Kích thước (L x W x H) 348x83x401mm

Trọng lượng 3.0kg

Dây dẫn điện 2.5m

Công suất: 750W

Khả năng khoan

Thép: 16 mm

Gỗ: 36 mm

Tốc độ không tải 600 v/p

Kích thước (L x W x H) 348x83x401mm

Trọng lượng 3.0kg

Dây dẫn điện 2.5m