Máy Khoan MT605

Liên hệ


Mô tả :

Công suất:450W

Khả năng khoan

Gỗ : 25mm

Thép : 10mm

Tốc độ không tải ( rpm) : 3,000

Kích thước: 299x64x175mm

Trọng lượng tịnh: 1,3kg

Dây dẫn điện: 2.0 m

Công suất:450W

Khả năng khoan

Gỗ : 25mm

Thép : 10mm

Tốc độ không tải ( rpm) : 3,000

Kích thước: 299x64x175mm

Trọng lượng tịnh: 1,3kg

Dây dẫn điện: 2.0 m