Máy Khoan MT606

Liên hệ


Mô tả :
Công suất:450W
Khả năng khoan
Gỗ : 25mm
Thép : 10mm
Tốc độ không tải ( rpm) : 3,000
Kích thước: 299x64x175mm
Trọng lượng tịnh: 1,3kg
Dây dẫn điện: 2.0 m
Công suất:450W
Khả năng khoan
Gỗ : 25mm
Thép : 10mm
Tốc độ không tải ( rpm) : 3,000
Kích thước: 299x64x175mm
Trọng lượng tịnh: 1,3kg
Dây dẫn điện: 2.0 m