Máy Khoan MT621

Liên hệ


Mô tả :
Công suất: 800W
Khả năng khoan
Gỗ : 36mm
Thép : 13mm
Tốc độ không tải ( rpm) : 0 - 700
Kích thước: 267x86x388mm
Trọng lượng tịnh: 2,7kg
Dây dẫn điện: 2.0 m
Công suất: 800W
Khả năng khoan
Gỗ : 36mm
Thép : 13mm
Tốc độ không tải ( rpm) : 0 - 700
Kích thước: 267x86x388mm
Trọng lượng tịnh: 2,7kg
Dây dẫn điện: 2.0 m