Máy Khoan MT652

Liên hệ


Mô tả :

Công suất:230W

Khả năng khoan

Gỗ : 9mm

Thép : 6,5mm

Tốc độ không tải ( rpm) : 0 - 4,500

Kích thước: 200x63x164mm

Trọng lượng tịnh: 2,7kg

Dây dẫn điện: 2.0 m

Công suất:230W

Khả năng khoan

Gỗ : 9mm

Thép : 6,5mm

Tốc độ không tải ( rpm) : 0 - 4,500

Kích thước: 200x63x164mm

Trọng lượng tịnh: 2,7kg

Dây dẫn điện: 2.0 m