Máy Khoan , vặn vít dùng pin 6261DWE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 21mm (13/16")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 24 / 14N.m

Kích thước: 192 x 79 x 240mm(7-9/16" x 3-1/8" x 9-1/2")

Trọng lượng tịnh: 1.5kg (3.2lbs)

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 21mm (13/16")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 24 / 14N.m

Kích thước: 192 x 79 x 240mm(7-9/16" x 3-1/8" x 9-1/2")

Trọng lượng tịnh: 1.5kg (3.2lbs)