Máy Khoan , vặn vít dùng pin 6281DWE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / mềm 36 / 20N.m

Kích thước: 192 x 95 x 240mm(7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")

Trọng lượng tịnh: 1.6kg (3.6lbs)

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,300

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / mềm 36 / 20N.m

Kích thước: 192 x 95 x 240mm(7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")

Trọng lượng tịnh: 1.6kg (3.6lbs)