Máy khoan, vặn vít dùng pin BDF343RFE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Thép: 10 mm

Gỗ: 25 mm

Tốc độ không tải

Cao: 0-1,300 v/p

Thấp: 0-400 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 36 / 20 N·m

Kích thước (L x W x H): 192x79x243mm

Trọng lượng: 1.3 kg

Khả năng

Thép: 10 mm

Gỗ: 25 mm

Tốc độ không tải

Cao: 0-1,300 v/p

Thấp: 0-400 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 36 / 20 N·m

Kích thước (L x W x H): 192x79x243mm

Trọng lượng: 1.3 kg