Máy khoan, vặn vít dùng pin DDF083Z

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng Thép/ Gỗ: 13 / 36 mm

Tốc độ không tải: Cao / Thấp: 0 - 1,700 / 0 - 500 v/p

Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 40 / 23 N·m

Kích thước (L x W x H): 124x79x247mm

Trọng lượng: 1.1 kg

Khả năng Thép/ Gỗ: 13 / 36 mm

Tốc độ không tải: Cao / Thấp: 0 - 1,700 / 0 - 500 v/p

Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 40 / 23 N·m

Kích thước (L x W x H): 124x79x247mm

Trọng lượng: 1.1 kg