Máy khoan, vặn vít dùng pin DDF459RFE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 13mm (1/2")

Gỗ 38mm (1-1/2")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,500

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 45 / 25N.m

Kích thước: 179x78x256mm

Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.2lbs)

Thông số kỹ thuật

Thép 13mm (1/2")

Gỗ 38mm (1-1/2")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,500

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm 45 / 25N.m

Kích thước: 179x78x256mm

Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.2lbs)