Máy khoan, vặn vít dùng pin DDF480RTE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng: Thép / Gỗ: 13 / 38 mm

Tốc độ không tải: Cao / Thấp: 0 - 1,550 / 0 - 400 v/p

Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 54 / 36 N·m

Kích thước (L x W x H): 185x79x260mm

Trọng lượng: 1.5 kg

Khả năng: Thép / Gỗ: 13 / 38 mm

Tốc độ không tải: Cao / Thấp: 0 - 1,550 / 0 - 400 v/p

Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 54 / 36 N·m

Kích thước (L x W x H): 185x79x260mm

Trọng lượng: 1.5 kg