Máy khoan, vặn vít dùng pin DF030DWE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Thép: 10 mm (3/8")

Gỗ 21 mm (13/16")

Tốc độ không tải (RPM)

Cao: 0-1,300 v/p

Thấp 0-350 v/p

Lực vặn tối đa Cứng/ Mềm: 24 / 14 N·m

Kích thước(L x W x H): 157x53x183mm (6-3/16"x2-1/16"x7-1/4")

Trọng lượng: 0.89kg (2.0lbs)

Khả năng

Thép: 10 mm (3/8")

Gỗ 21 mm (13/16")

Tốc độ không tải (RPM)

Cao: 0-1,300 v/p

Thấp 0-350 v/p

Lực vặn tối đa Cứng/ Mềm: 24 / 14 N·m

Kích thước(L x W x H): 157x53x183mm (6-3/16"x2-1/16"x7-1/4")

Trọng lượng: 0.89kg (2.0lbs)