Máy khoan, vặn vít dùng pin DF332DSAE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng khoan

Thép / Gỗ: 10 / 28 mm

Tốc độ không tải

Cao/ Thấp: 0 - 1,500 / 0 - 450 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 35 / 21 N·m

Lực vặn khóa tối đa 32 N·m

Công suất đầu ra tối đa 250W

Kích thước (L x W x H) 154x66x217mm

Trọng lượng 1.0 kg

Khả năng khoan

Thép / Gỗ: 10 / 28 mm

Tốc độ không tải

Cao/ Thấp: 0 - 1,500 / 0 - 450 v/p

Lực vặn tối đa Cứng / Mềm: 35 / 21 N·m

Lực vặn khóa tối đa 32 N·m

Công suất đầu ra tối đa 250W

Kích thước (L x W x H) 154x66x217mm

Trọng lượng 1.0 kg