Máy khoan, vặn vít dùng pin DF347DWE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,400

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm: 30/15N.m

Kích thước: 198x83x235mm (7-3/4"x3-1/4"x9-1/4")

Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.2lbs

Thông số kỹ thuật

Thép 10mm (3/8")

Gỗ 25mm (1")

Tốc độ không tải

Cao 0-1,400

Thấp 0-400

Lực vặn tối đa

Cứng / Mềm: 30/15N.m

Kích thước: 198x83x235mm (7-3/4"x3-1/4"x9-1/4")

Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.2lbs