Máy khoan vặn vít dùng pin DTD137RFE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng Ốc máy:

M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao:M5 - M14

Ren thô (ren dài): 22 - 125mm

Lực đập/ phút

Cấp độ 3: 0-3,200 l/p

Cấp độ 2: 0-2,600 l/p

Cấp độ 1: 0-1,100 l/p

Lực vận tốc tối đa: 170N.m

Kích thước: 119 x 79 x 238mm

Trọng lượng: 1.2kg

Khả năng Ốc máy:

M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao:M5 - M14

Ren thô (ren dài): 22 - 125mm

Lực đập/ phút

Cấp độ 3: 0-3,200 l/p

Cấp độ 2: 0-2,600 l/p

Cấp độ 1: 0-1,100 l/p

Lực vận tốc tối đa: 170N.m

Kích thước: 119 x 79 x 238mm

Trọng lượng: 1.2kg