Máy mài góc GA4040C

Liên hệ


Mô tả :

Công suất: 1,400W

Đường kính đá mài: 100mm

Tốc độ không tải: 2,800-11,000 v/p

Kích thuớc: 303x117x111mm

Trọng lượng: 2.3kg

Dây dẫn điện: 2.5m

Công suất: 1,400W

Đường kính đá mài: 100mm

Tốc độ không tải: 2,800-11,000 v/p

Kích thuớc: 303x117x111mm

Trọng lượng: 2.3kg

Dây dẫn điện: 2.5m