Máy Siết Bu Lông Dùng Pin DTW1001RTJ

Liên hệ


Mô tả :

Ốc tiêu chuẩn: M12 - M30

Ốc đàn hồi cao: M10 - M24

Tốc độ không tải

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 v/p

Tốc độ đập

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 l/p

Lực siết tối đa 1,050 N·m

Kích thước: 229x91x289mm

Trọng lượng 3.4kg

Ốc tiêu chuẩn: M12 - M30

Ốc đàn hồi cao: M10 - M24

Tốc độ không tải

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 v/p

Tốc độ đập

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 l/p

Lực siết tối đa 1,050 N·m

Kích thước: 229x91x289mm

Trọng lượng 3.4kg