Máy siết bu lông dùng pin DTW280RME

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20

Ốc đàn hồi cao: M10 - M16

Tốc độ không tải

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600 v/p

Tốc độ đập

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 l/p

Lực siết tối đa 275 N·m

Kích thước : 147x79x249mm

Trọng lượng: 1.4 kg

Khả năng

Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20

Ốc đàn hồi cao: M10 - M16

Tốc độ không tải

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600 v/p

Tốc độ đập

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 l/p

Lực siết tối đa 275 N·m

Kích thước : 147x79x249mm

Trọng lượng: 1.4 kg