Máy Siết Bu Lông Dùng Pin DTW281RME

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20

Ốc đàn hồi cao: M10 - M16

Tốc độ không tải:

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600 v/p

Tốc độ đập:

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 l/p

Lực siết tối đa: 280 N·m

Kích thước : 147x79x249mm

Trọng lượng:1.5 kg

Khả năng Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20

Ốc đàn hồi cao: M10 - M16

Tốc độ không tải:

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600 v/p

Tốc độ đập:

Cứng / Vừa / Mềm: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 l/p

Lực siết tối đa: 280 N·m

Kích thước : 147x79x249mm

Trọng lượng:1.5 kg